Barcelona, week #7-2016

Wandering around the Born and Ribera Quarter and finding little squares like this… ‘Plaça de l’Acadèmia’. The picture is taken from one of the doors of ‘Sant Agustí Convent’.

Callejear por el barrio del Born i la Ribera nos regala pequeñas plazoletas como ésta… Plaza de la Academia. La fotografía se ha hecho desde una de las puertas del antiguo Convento de Sant Agustí.

Passejar pel barri del Born i la Ribera ens regala indrets com aquest… Plaça de l’Acadèmia. La fotografia s’ha fet des d’una de les portes de l’antic Convent de Sant Agustí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s